Rólunk

A Gourmand Vendéglátóipari, Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Szakképzőiskola, Technikum és Gimnázium Budapesten, a XVI. kerületben működik. Az iskola megközelíthetőség szempontjából kiváló, mivel HÉV és autóbusz gyorsjáratok is a közeli megállókig szállítják a diákokat.

Egykor ez a kerület királyi vadas park volt, amelyet Vörösmarty Mihály Szép Ilonka c. költeményében örökített meg. Innen származik többek között Mátyásföld, a cinkotai Ilonatelep, ill. a sashalmi Nagyicce városrészek elnevezése. A török hódoltságot követően főleg tót és német betelepítés dominált. A fővárosi agglomeráció 1950-ben egyesítette az önállósuló településeket, s XVI. kerületeként a fővároshoz csatoltatott.A 60-as években az iparosítással az Elektronikus Mérőműszerek gyára (EMG) és az Ikarus nőtte ki magát. A rendszerváltás során azonban ezek lassan felszámolásra kerültek. A keresőképes lakosság elöregedett, a településre a lassú polgárosodás volt a jellemző. Az elmúlt években, épp a kertvárosi településszerkezet végett a fejlődés dinamikusabbá vált, igényesebb lakóövezetek is megjelentek.

A kerületben 14 oktatási, valamint egy felsőoktatási intézmény, a Gazdasági Főiskola található. A környéken természetvédelmi területnek nyilvánított a Naplás-tó, mely a Szilas patak felduzzasztásával közkedvelt szabadidő-park és horgászparadicsom. A szabadidő aktív eltöltésére számos egyéb létesítmény: pl. uszoda és strand, lovas egylet, repülőmodellező egylet, és az Ikarus sporttelep kínál számunkra programokat.

Az iskola a „Gourmand” nevet vette fel. Ez a szó utal az iskola profiljára, mivel szakmailag elsősorban szakács, cukrász és pincér képzésre  vállalkoztunk. Valamennyien tudjuk, a munka mennyire fontos az ember életében, és azt is, hogy a vendéglátó szakmát és a pedagógushivatást mennyire lehet szeretni. A tizenéves kamaszokhoz pedig emberpróbáló türelemre, nagyfokú empátiára és kimagasló szaktudásra van szükség, mivel rendkívül kritikus és érzékeny ez a korosztály. Mi elsősorban az ő szakképzésüket, a szakképzés 4.0 stratégiában vállaltuk fel. 

Az iskola a főúthoz közel, a Veres Péter út 102. és 132. sz. alatt található. A főépület négyszintes, több tantermes, korszerű tanműhellyel és kiszolgálóhelyiségekkel felszerelt. Az emeleten igényesen felszerelt informatika szaktanterem várja a diákokat. Számítógépeinken természetesen internet- elérés is van, így mindennemű információhoz könnyen hozzájutunk. A modern technikát az oktatásban is felhasználjuk, különféle digitális eszközök, szak-,és nyelvoktató programok, digitális tananyagok, egyéb audiovizuális segédanyagok a tudás elmélyítését szolgálják.

Tantermeink tiszták, világosak, korszerű projektorral felszereltek. Végzett diákjaink többnyire a hazai vendéglátó-, szállodaiparban és az idegenforgalomban helyezkedtek el. Vannak, akik vegyes vállalatoknál töltenek be felelős munkaköröket, és a visszajelzések szerint vezetőik elégedettek munkájukkal.

Diákjaink és tanáraink

Partneri kapcsolataink révén segítünk végzett diákjaink elhelyezkedésében Budapesten és vonzáskörzetében. Diákjaink kezét nem engedjük el, amikor kilépnek a képzésből, igyekszünk az arra igényt tartók számára tartós szakmai életpálya-követést megvalósítani. Ez jelenthet szükség szerint segítséget a munkahely-változtatásban vagy jelenthet szakmai továbbképzést is, hiszen idővel nem csak egy, hanem a második szakképesítés megszerzésére is kínálunk lehetőségeket.

Tanáraink szaktudása kiemelkedő, erre a szellemi tőkére épül részben a vállalkozásunk. Sokan régóta tagjai a testületnek. Képzési szakirányainknál a szabályozás kulcsfogalma a tanulási eredményalapú szemlélet, ahol a tanulási eredmény alapú megközelítés nem egyszerűen egy új pedagógiai technika, hanem egy olyan korszerű gondolkodásmód, amely az oktatóközpontú kultúrával szemben a tanulást és a tanulót helyezi középpontba és ebben az értelemben maga a tanulási folyamat, valamint a tanuló által elért kompetenciafejlődés a lényeges. Idővel a személyi és tárgyi feltételeink is kedvezőbben alakultak, s azt tapasztaltuk, hogy az érdeklődés és a kereslet is egyre nagyobb lett iskolánk iránt. Eredeti elképzelésünket megtartottuk és a folyamatosan megjelenő szakmai kihívásokra adandó válaszok, a minőség iránti igény által indukált fejlesztések átfogó változásokat eredményeztek a szakmai-pedagógiai munkában és az iskola életében egyaránt. Kiemelten kezeljük a szakmai képzést, a kompetenciák fejlesztését, a duális képzés megvalósulását. Szakképesítéseinkhez komoly nyelvtudásnak is kapcsolódnia kell azért, hogy végzett tanulóink jó pozíciót tölthessenek be a munkaerőpiacon; ezért német és angol nyelvet tanulhatnak az ide járó diákok. Elismertségünket és eredményességünket bizonyítja, hogy egyre többen érdeklődnek iskolánk iránt.

Nappali, államilag finanszírozott képzéseink

Esti, államilag finanszírozott képzéseink