Felvételi tájékoztató

A 2020/2021–es tanévtől iskolánk vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképzőiskola,technikum és gimnáziumként működik. Ez nemcsak egy átnevezés, hanem a képzési struktúra jelentős változását is jelenti. A technikumi képzés érettségit és szakmát, a szakképzőiskolai képzés  szakmai képesítést biztosít. Célunk, hogy korszerű általános műveltséggel, magas szintű szakmai tudással, megfelelő nyelvi felkészültséggel és külföldön is konvertálható szaktudással kerüljenek ki iskolánkból tanulóink.

Nevelési programunkban célul tűztük ki a sokszínű, gyermekközpontú nevelő, képességfejlesztő technikum, szakképzőiskola és az általános gimnázium működtetését, amely színvonalas, piacképes szakmai tudás mellett szilárd erkölcsi tartást is ad tanulóinknak. Rendszeres korrepetálásokkal, felzárkóztató programjainkkal igyekszünk tanulóink eredményeinek javítására.

Képzéseink színvonala 100%
Tanáraink szakmai felkészültsége 100%
Diákközösség, szellemi élet 100%
Iskolánk megközelíthetőse 100%
Modern, digitális eszközök 100%
Tankonyhánk felszereltsége 100%
Szabadidős programok 100%
Egyéni kompetenciák fejlesztése 100%

Iskolánk oktatási struktúrája

Technikum:

5 évfolyammal működik 

Technikumi képzés újdonsága, előnyei:

 • Először ágazatot kell választani, amivel 2 évig ismerkedik a tanuló, ágazati alapvizsgát kell tenni a 10. évfolyam végén
 • évfolyam után történik a szakmaválasztás
 • ez a képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit

Matematikából, történelemből magyar nyelv és irodalomból, valamint idegennyelvből ugyanolyan óraszámban és tananyagtartalomban tanulják a tárgyakat, mint a gimnáziumban. Így lehetőség van arra, hogy 12. évfolyamon ezekből a tárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tegyenek. Ötödik érettségi tárgyat nem kell választaniuk, mert a szakmai vizsga lesz az 5. érettségi tantárgy (emelt szintű tantárgyiérettséginek számít).

Képzési forma

Típus

Sajátosságok

Nappali oktatás

Technikus 5 éves

a képzési program kiemelt része a magas színvonalú  szakmai alapozás és a 3 éves több irányú szakmai képzés kis csoportos idegen nyelv oktatással.

Az 5. év elvégzése után egyszerre kapnak érettségi és technikusi bizonyítványt.

Tagozatkódok a technikumban:

0005 tagozat: szakács szaktechnikus

0006 tagozat: cukrász technikus

0007 tagozat: vendégtéri szaktechnikus

0008 tagozat: turisztikai technikus

Az érettségi kétszintű: közép és emelt, amelynek kötelező tantárgyai:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • idegen nyelv
 • tantárgy a technikusi vizsga

Az emelt szintű érettségit központilag az Oktatási Hivatal szervezi, de az iskolában kell rá jelentkezni.

A tantárgyak bármelyikéből lehet emelt szinten érettségizni.

Nyelvi előkészítő évfolyam
 • Iskolánk minden évben indít nyelvi előkészítő évfolyamot, ahol 18 órában tanítjuk a választott idegen nyelvet (angol vagy német). Az idegen nyelv mellett informatika, magyar, matematika tantárgyakat is tanítunk. Mindkét nyelvből középfokú nyelvvizsgát tehetnek a 10. évfolyamon.
 • A nyelvi előkészítő évfolyamot választott tanulók tanulhatnak tovább a technikumban, a gimnáziumban, illetve a szakképző iskolában.
 • A magas óraszámban tanult idegen nyelv lehetővé teszi az emelt szintű érettségi vizsga letételét, ami egyenértékű a középfokú nyelvvizsgával.

0002-0004 tagozat: angol vagy német nyelvi előkészítő évfolyam:

Képzési forma

Típus

Sajátosságok

Nappali oktatás

Nyelvi előkészítő évfolyam után bármelyik képzési forma választható:

technikum, szakképző iskola, gimnázium

1+5 év, 1+3év,1+4év 

9. osztály nyelvi előkészítő évfolyam

1 évig a választott nyelvből heti 18 óra. Informatikából, magyarból és matematikából felkészítés a középiskolai tananyagra (szinten tartás).

Szakképző iskola

3 éves képzés

A szakképző iskolai képzés újdonságai, előnyei:

 • az első évfolyamon ágazati alapismeretek oktatása folyik,
 • év végén ágazati alapvizsgát tesznek
 • a 9. évfolyam után még a technikum felé átjárható a rendszer
 • ösztöndíj: a minimálbér 10%-a
 • az ágazati alapvizsga  után történik a szakmaválasztás
 • 10. és a 11.évfolyam szakmai képzése duális keretek között zajlik

Az ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés váltja fel a 10.évfolyamtól

A szakképzőiskola 3 évfolyamos, esti tagozaton 2 év az érettségire felkészítés a 3. évfolyamon moduláris rendszerben sajátíthatják el tanulók a szakács, cukrász, pincér (vendégtéri szakember) szakmák valamelyikét. A moduláris rendszerű képzés korszerű, az EU-s követelményekhez igazodva, az „életen át” tartó tanulás alapjait biztosítja.

A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak mellett más szakmai tantárgyakat: gazdaságismeretet, szakmai számításokat, élelmiszerismeretet és szakmai idegen nyelvet tanulnak a tanulók intenzíven csoport bontásban, a közismereti tantárgyak mellett.

A szakmai képzési szakasz kezdődhet 8. osztály után, de az érettségi elvégzése után is van lehetőség szakmát tanulni.

Tagozat kódok a szakképző iskolában

Képzési forma

Típus

Sajátosságok

Nappali oktatás

szakképző iskola

szakmák: szakács, cukrász, pincér (vendégtéri szakember)

A képzési program kiemelt része a magas színvonalú  1 éves ágazati alapoktatás és a 2 éves választható szakmai képzés kis csoportos idegen nyelv  oktatással

0009-tagozat szakképző iskola: szakács szakma

0010- tagozat szakképző iskola: cukrász szakma

0011-tagozat szakképző iskola: pincér szakma

A gyakorlati oktatás feltételeiről, a munkahelyi gyakorlat megszervezéséről az iskola gondoskodik, duális rendszerű képzésben. A gyakorlati oktatás az 1. évfolyamon az ágazati alapvizsga megszerzéséig az iskola korszerűen felszerelt tanműhelyében folyik, 2.évtől gazdálkodó szervezeteknél, duális partnereknél vannak a tanulók, szakképzési munkaszerződéssel. Az iskolai tanműhelyben – amely a tantárgyi programok valamennyi tárgyi feltételével rendelkezik – magas szaktudású, nagy pedagógiai gyakorlattal rendelkező mesterek (szakács, cukrász, pincér) és jól felkészült pedagógusok készítik fel a tanulókat  az ágazati és szakmai vizsgákra.

Gimnázium

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás mellett legfontosabb célunk, hogy felkészítsük tanulóinkat az érettségi vizsgára, a felsőfokú tanulmányaik megkezdésére, és arra, hogy önállóan gondolkodó konstruktív személyiséggé fejlődjenek. Fontosnak tartjuk az általános gondolkodási képességük kibontakoztatását: a problémamegoldás, a döntéshozatal és a kreatív gondolkodás terén. A személyiségük formálása terén lényegesnek tartjuk az önértékelésük és az önirányításuk fejlesztését, valamint a színvonalas oktatás mellett, tehetségük felszínre kerülését. Célunk hogy az egészséges életre nevelés során a testi-lelki higiénia természetes igényükké váljon.

A gimnáziumi képzésünk 4 osztályos. Ennek keretében a tanulók a fakultációs oktatás keretében választhatják a belügyi rendészeti szakirányt. 

Gimnázium tagozat kódok

 • 0001 – Gimnázium- 4 osztályos
 • 0003 – Gimnázium – belügyi szakiránnyal

A belügyi rendészeti szakirányt választók a belügyi, rendészeti szakterületen tanulhatnak tovább. Érettségizhetnek ebből a tárgyból, mint szabadon választott 5. tárgy. A tantárgy keretében megismerkedhetnek a tanulók a rendészeti munkával, a rendészeti szervek működését meghatározó jogi szabályokkal.

Felvételi kritériumok

A technikum, a szakképző iskola és a gimnázium 9. osztályának képzéseire – nappali tagozatra:

– 8. osztályos általános iskolai bizonyítvány

– a központi írásbeli sikeres megírása és a szóbeli meghallgatáson való eredményes részvétel

Meghirdetett tanulmányi területek a 2021/2022 tanévre

Nyelvi előkészítő:

0002 angol vagy német nyelvi előkészítő évfolyam + gimnázium

0004 angol vagy német nyelvi előkészítő évfolyam + technikum

Gimnázium:

0001 gimnázium – 4 évfolyam

0003 gimnázium – belügyi szakiránnyal

Technikum:

0005 szakács szaktechnikus

0006 cukrász technikus

0007 vendégtéri szaktechnikus

0008 turisztikai technikus

Szakképző:

0009 szakács szakma

0010 cukrász szakma

0011 pincér szakma

Felvételi tájékoztató (a részletekért kattints a címsorokra)

Gourmand vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképzőiskola,technikum és gimnázium (OM:035555)

A 2021/2022-es tanévben induló képzéseink tagózatkódokkal:

   

0002

Nyelvi előkészítő

angol vagy német nyelvi előkészítő évfolyam + gimnázium

0004

Nyelvi előkészítő

angol vagy német nyelvi előkészítő évfolyam + technikum

0001

Gimnázium

gimnázium – 4 évfolyam

0003

Gimnázium

gimnázium – belügyi szakiránnyal

0005

Technikum

szakács szaktechnikus

0006

Technikum

cukrász technikus

0007

Technikum

vendégtéri szaktechnikus

0008

Technikum

turisztikai technikus

0009

Szakképző

szakács szakma

0010

Szakképző

cukrász szakma

0011

Szakképző

pincér szakma

 

Összefoglaló táblázat a felvételi vizsgával kapcsolatos információkról

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA 

Központi írásbeli felvételi vizsga 

Az Oktatási Hivatal által egységes követelmények szerint összeállított központi feladatlap 

Az írásbeli vizsgára jelentkezés módja 

A kitöltött „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtása iskolánkba. 
Ez csak a központi írásbeli vizsgára való jelentkezés! 

Az írásbeli vizsgára jelentkezés határideje 

2021. december 3. (péntek) 16.00 óra 

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja 

2022. január 22. (szombat) 10.00 óra 
Megjelenés: 9.00-9.30 

Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne 

Helyszín:1165 Budapest, Veres Péter u. 132. (C épület) 

Mért kompetenciák 

magyar nyelvi és matematikai kompetenciák 

Az írásbeli vizsga időtartama 

45 – 45 perc 

Felszerelés az írásbeli felvételi vizsgán 

Kék vagy fekete tintával író (nem radírozható) toll, vonalzó, körző, szögmérő és (kizárólag rajzok készítéséhez) ceruza, radír. 

Egyéb segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

Szükséges iratok 

Személyazonosításra alkalmas igazolvány: 
diákigazolvány v. személyi igazolvány 

Pótló központi írásbeli vizsga időpontja 

 

 

2. pótnap: 

 

 

 

 

Helyszín: 

2022. január 27. (csütörtök) 14.00 óra 
Csak azon tanulóknak, akik alapos ok (betegség) miatt nem tudtak részt venni az előző vizsgán. 

 

2022. február 4.(péntek) 14 óra  

Csak azon tanuló számára, akik igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek vagy igazoltan hatósági karanténban voltak. 

A kérelmet 2022. január 28. 16 óráig kell benyújtani 

 

1165 Budapest Veres Péter u.102. A épület 

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményei az írásbeli vizsgán 

A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. 

Kijavított dolgozatok megtekintése .

 

 

 

 

 

 

 

 

Értékelő lapok átvétele:

2022. január 31. 8-16 óra 

 1165 Budapest,Veres Péter u.102. A épület 

 

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

 

2022. február 7. (hétfő) 8-16 óra 

1165 Budapest,Veres Péter u.102. A épület 

Kérjük, amennyiben a tanuló nem tud megjelenni az írásbeli felvételi vizsgán, jelezzék az iskolatitkárnak az iskolatitkar2@gourmand-iskola.hu e-mail címen!

A tanuló feltétlenül hozza magával személyazonosításra alkalmas igazolványát – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Íróeszközöket a vizsgázó hozzon magával!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (ceruza, vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

Információk azok részére, akiknek az intézményvezető – szakvélemény alapján – engedélyezte segédeszköz(ök) használatát:

A zavartalan munka és egészségünk megóvása érdekében a szülők gyermeküket csak a bejáratig kísérjék.

A járványügyi helyzetre tekintettel kérjük a diákokat, hogy a vizsga lebonyolításának egyes részleteiben (érkezés, személyazonosság igazolása, feladatlap beadása) viseljenek maszkot, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.

A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt nem kötelező, de ajánlott.

 A vizsgához sok sikert kívánunk!

MEGTEKINTÉS:

Megtekintés helyszíne:

1165 Budapest, Veres Péter u.102

A épület

Megtekintés módja:

A megtekintés során az írásbeli dolgozatokról digitális felvétel készülhet, fénymásolás esetén 100 ft/oldal.

A járványhelyzetre való tekintettel max. 2 fő lehet jelen (egy tanuló, egy szülő).

Kérjük, hogy a digitális felvételek készítése után mielőbb hagyják el a megtekintés helyszínét! Az iskolában maszk használata kötelező!

Észrevétel lehetősége:                                Kizárólag a hivatalos javítási-értkelés útmutatótól eltérő értékelés során tehető észrevétel.

Az épületbe való belépés és az ott tartózkodás iskolánk „Járványügyi készenlét idejére kiadott intézkedési terve” szerint történik. 

 • Az épületbe csak a vizsgázó tanuló léphet be.
 • Kérjük a szülőket, kísérőket, hogy még az iskola bejárata előtt búcsúzzanak el a gyermekektől, és a vizsga végére (11:50 – 12:00) jöjjenek vissza értük. Az esetleges várakozás alatt kerüljék a csoportosulásokat.
 • Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles a kihelyezett kézfertőtlenítőt használni, és magát a testhőmérséklet-ellenőrzésnek alávetni.
 • Belépés után minden tanulónak az aulában lévő regisztrációs asztaloknál kell jelentkezni.
 • Egy vizsgateremben max. 10 fő
 • A belépéstől kezdve az épületben csak orrot, szájat folyamatosan eltakaró maszkban lehet (a folyosókon és a mosdókban) közlekedni.
 • A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező és a vizsgázók számára is ajánlott.
 • Kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő minden vizsgateremben rendelkezésre áll.
 • Kérjük, hogy a tanulók a magyar és a matematika vizsga közötti szünetben az udvaron tartózkodjanak, a teremből egyszerre egy tanuló mehet ki a mosdóba.
 • A matematika dolgozat leadása utána felügyelő tanár kíséretében a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, az iskola épületét.
 • Az a tanuló, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C), nem vehet részt a felvételi vizsgán. Erről a szülőt/gondviselőt – a jelentkezési lapon megadott telefonszámon – értesítjük. A tanulót a nagykorú kísérő megérkezéséig elkülönítjük.
 • A tanuló hivatalosan igazolt betegség vagy COVID-fertőzés, illetve hatósági házi karantén esetén pótnapon (2021. január 28-án vagy 2021. február 5-én 14:00 órától) írhatja meg a felvételit.
 • A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételt a jelentkezőnek kell kérelmezni annál az intézménynél, ahová a jelentkezését eredetileg beadta. A kérelem benyújtási határideje 2021. január 29. 16:00 óra.

Elérhetőségeink

Telefon: +36-1-4035504, +36-1-4033585, +36-1-3185064

E-mail: info@gourmand-iskola.hu

Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 102.