Felvételi tájékoztató

Gourmand Vendéglátóipari, Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Szakképzőiskola, Technikum és Gimnázium

OM: 035555

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2024/2025. tanév

Iskolánk vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképzőiskola, technikum, és általános gimnáziumként működik. A képzési struktúra jelentős változásával a képzési formák is megváltoztak. A szakképzőiskolai képzés szakmát biztosít a tanulóknak, a technikumi képzés érettségit és szakmát.

Célunk, hogy korszerű általános műveltséggel, magas szintű szakmai tudással, megfelelő nyelvi felkészültséggel és külföldön is konvertálható szaktudással kerüljenek ki iskolánkból tanulóink. Nevelési, szakmai programunkban célul tűztük ki a sokszínű, gyermekközpontú nevelő, képességfejlesztő technikum, szakképzőiskola és az általános gimnázium működtetését, amely színvonalas, piacképes szakmai tudás mellett szilárd erkölcsi tartást is ad tanulóinknak.

Iskolánk oktatási struktúrája

Technikum

5 évfolyam – Tagozatkód: 0005 

Technikumi képzés újdonsága, előnyei:

 • Turizmus-vendéglátás ágazat, mellyel 2 évig ismerkedik majd ágazati alapvizsgát tesz a 10. évfolyam végén
 • Az ágazati alapvizsga után történik a szakmaválasztás
 • Ez a képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit
 • Ágazati alapösztöndíj: 8 000 Ft / hó
 • 11. évfolyam szakmai képzés egy része duális keretek között zajlik
 • 12. évfolyamon, előrehozott érettségi vizsga
 • Az ösztöndíjat a duális képzés idejére, felváltja a szakképzési munkaszerződés által biztosított munkabér

Iskolánk lehetőséget biztosít Erasmus program keretében végzett tömbösített külföldi gyakorlatra is, mely nagymértékben elősegíti a szakmai és a nyelvi kompetencia fejlődést!
(pl.: Spanyolországon belül Barcelonában vagy a Kanári szigeteken, Olaszországon belül Szicíliában)

Választható szakmák a technikus képzésben:

 • cukrász szaktechnikus
 • szakács szaktechnikus
 • turisztikai technikus
 • vendégtéri szaktechnikus

Matematikából, történelemből magyar nyelv és irodalomból, valamint idegennyelvből ugyanolyan óraszámban és tananyagtartalomban tanulják a tárgyakat, mint a gimnáziumi képzésben résztvevők. Így lehetőség van arra, hogy a 12. évfolyamon ezekből a tárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tegyenek. Ötödik érettségi tárgyat nem kell választaniuk, mert a szakmai vizsga lesz az 5. érettségi tantárgy. Az ötödik évfolyam végén, egyszere kapnak tanulóink érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet is!

Érettségi vizsga a technikumi képzésben

 • Az érettségi kétszintű: közép és emelt, amelynek
 • Kötelező tantárgyai:
  • magyar nyelv és irodalom
  • matematika
  • történelem
  • idegen nyelv
  • 5. tantárgy a technikusi vizsga

Az emelt szintű érettségit központilag az Oktatási Hivatal szervezi, de az iskolában kell rá jelentkezni. A tantárgyak bármelyikéből lehet emelt szinten érettségizni.

szakacs

Nyelvi előkészítő évfolyam

Nyelvi előkészítő évfolyam + technikum Tagozatkód: 0004

 • Iskolánk minden évben indít nyelvi előkészítő évfolyamot, ahol 18 órában tanítjuk az idegen nyelvet (angol). Az idegen nyelv mellett digitális kultúra, magyar, matematika tantárgyakat is tanítunk.
 • A nyelvi előkészítő évfolyamot választott tanulók tovább tanulhatnak a technikumban.
 • A magas óraszámban tanult idegen nyelv lehetővé teszi az emelt szintű érettségi vizsga letételét, ami egyenértékű lehet a középfokú nyelvvizsgával.

Szakképző iskola

A szakképzőiskola 3 évfolyamos. A sikeres szakmai vizsga után 2 év az érettségire felkészítés esti tagozaton. A 3 évfolyamon duális rendszerben sajátíthatják el tanulók a szakács, cukrász, pincér (vendégtéri szakember) szakmát.

A duális rendszerű képzés korszerű, az EU-s követelményekhez igazodva, az „életen át” tartó tanulás alapjait biztosítja tanulóink számára. A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak mellett, más szakmai tantárgyakat: anyaggazdálkodást és szakmai idegen nyelvet is tanulnak tanulóink, melyet kiegészítenek a közismereti tantárgyak.

A szakmai képzési szakasz elkezdődhet a 8. osztály után, de az érettségi elvégzése után is van lehetőség szakmát tanulni. Ebben az esetben a szakirányú oktatás ideje 2 évet vesz igénybe.

A szakképző iskolai képzés újdonságai, előnyei:

 • Az első évfolyamon ágazati alapismeretek oktatása folyik
 • Évvégén ágazati alapvizsga
 • Ágazati alapösztöndíj: 16 000 Ft / hó
 • Az ágazati alapvizsga után történik a szakmaválasztás
 • 10. és a 11.évfolyam szakmai képzése duális keretek között zajlik
 • Az ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés esetén, munkabér váltja fel a 10. évfolyamtól.

Tagozatkódok a szakképzőiskolában 

Képzési forma

Típus

Sajátosságok

Nappali oktatás

Szakács
Tagozatkód: 0009

Cukrász
Tagozatkód: 0010

Pincér (vendégtéri szakember)
Tagozatkód: 0011

A képzési program kiemelt része a magas színvonalú
1 éves ágazati alapoktatás és a 2 éves választható szakmai képzés kis csoportos gyakorlati foglalkozás

A gyakorlati oktatás feltételeiről, a munkahelyi gyakorlat megszervezéséről, az iskola gondoskodik duális rendszerű képzésben. A gyakorlati oktatás az 1. évfolyamon az ágazati alapvizsga megszerzéséig az iskola korszerűen felszerelt tanműhelyében folyik, a 2. évtől gazdálkodó szervezeteknél, duális partnereknél vannak a tanulók, szakképzési munkaszerződéssel.

Az iskolai tanműhelyben – amely a tantárgyi programok valamennyi tárgyi feltételével rendelkezik – magas szaktudású, nagy pedagógiai gyakorlattal rendelkező mesterek (szakács, cukrász, pincér) és jól felkészült oktatók készítik fel a tanulókat az ágazati és szakmai vizsgákra.

Gimnázium

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás mellett legfontosabb célunk, hogy felkészítsük tanulóinkat az érettségi vizsgára, a felsőfokú tanulmányaik megkezdésére, önállóan gondolkodó konstruktív személyiséggé fejlődjenek. Fontosnak tartjuk az általános gondolkodási képességük fejlesztését: a problémamegoldás, a döntéshozatal és a kreatív gondolkodás terén. A személyiségük formálása terén fontosnak tartjuk az önértékelésük és az önirányításuk fejlesztését a színvonalas oktatás mellett tehetségük kibontakoztatását. Célunk, hogy az egészséges életre nevelés során a testi-lelki higiénia természetes igényükké váljon.

A gimnáziumi képzésünk 4 évfolyamos. A 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkben a tanulók, a fakultációs oktatás keretében választhatják a belügyi rendészeti szakirányt.

Kedves Szülők!

Előre is köszönjük, ha adójuk 1%-ával támogatják iskolánk fenntartóját, a GOURMAND Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakképzési Alapítványt.

Az Alapítvány adószáma: 18049828-1-41

Gimnázium tagozatkódok

 • 0001 – Gimnázium – 4 évfolyamos
 • 0002 – Gimnázium – 4 évfolyamos + belügyi szakiránnyal

Belügyi rendészeti szakirányt választók a belügyi, rendészeti szakterületen tanulhatnak tovább.

Érettségizhetnek ebből a tárgyból, mint szabadon választott 5. tárgy. A tantárgy keretében megismerkedhetnek a tanulók a rendészeti munkával, a rendészeti szervek működését meghatározó jogi szabályokkal.

Nyelvi előkészítő évfolyam + gimnázium Tagozatkód: 0003

Iskolánk minden évben indít nyelvi előkészítő évfolyamot, ahol 18 órában tanítjuk az idegen nyelvet (angol). Az idegen nyelv mellett digitális kultúra, magyar, matematika tantárgyakat is tanítunk.

A nyelvi előkészítő évfolyamot választott tanulók tovább tanulhatnak a gimnáziumban. A magas óraszámban tanult idegen nyelv lehetővé teszi az emelt szintű érettségi vizsga letételét, ami egyenértékű lehet a középfokú nyelvvizsgával.

A felvehetőség feltételei

A Technikum, a Szakképzőiskola és a Gimnázium 9. osztályának képzéseire – nappali tagozatra:

 • tanulmányi eredmények – általános iskolai bizonyítvány
 • a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye
 • részvétel a szóbeli vizsgán

Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat) 10.00 óra

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2024. január 30. 14.00 óra

Szóbeli felvételi meghallgatás időpontjai iskolánkban:

 • 2024. március 4. (hétfő) 12.00 órától
 • 2024. március 6. (szerda) 12.00 órától
 • 2024. március 11. (hétfő) 12.00 órától
 • 2024. március 13. (szerda) 12.00 órától

A szóbeli elbeszélgetésre regisztrálni szükséges az iskolánk honlapján!

A felvételi eljárás keretében bármelyik oktatási formánkban felvett tanulók képzése ingyenes az állami keretszámokig.

A felvételi eljárás keretében felvehető tanulók értékelése, rangsorának kialakítása:

 • Az írásbeli és a szóbeli vizsgán, valamint a hozott osztályzatok alapján összesen elérhető pontszám: 200 pont
 • Matematika írásbeli alapján kapható: 50 pont
 • Magyar írásbeli alapján kapható: 50 pont
 • Az általános iskola 7.,8. osztályában félévkor megszerzett matematika, magyar, történelem, idegen nyelvből és 1 természettudományi tantárgyból elért osztályzatok alapján kapható: (10×5) 50 pont

Szóbeli vizsgán elérhető: 50 pont

 1. Ismerkedő beszélgetés, motivációs beszélgetés
 2. A választott tagozat profiljának megfelelő tantárgyi beszélgetés

Elérhetőségeink

Telefon: +36-1-4033585, +36-30-1952790

E-mail: info@gourmand-iskola.hu

Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 102.