Felvételi tájékoztató

A 2022/2023–as tanévtől iskolánk vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképzőiskola,technikum és gimnáziumként működik. Ez nemcsak egy átnevezés, hanem a képzési struktúra jelentős változását is jelenti. A technikumi képzés érettségit és szakmát, a szakképzőiskolai képzés  szakmai képesítést biztosít. Célunk, hogy korszerű általános műveltséggel, magas szintű szakmai tudással, megfelelő nyelvi felkészültséggel és külföldön is konvertálható szaktudással kerüljenek ki iskolánkból tanulóink.

Nevelési programunkban célul tűztük ki a sokszínű, gyermekközpontú nevelő, képességfejlesztő technikum, szakképzőiskola és az általános gimnázium működtetését, amely színvonalas, piacképes szakmai tudás mellett szilárd erkölcsi tartást is ad tanulóinknak. Rendszeres korrepetálásokkal, felzárkóztató programjainkkal igyekszünk tanulóink eredményeinek javítására.

Képzéseink színvonala 100%
Tanáraink szakmai felkészültsége 100%
Diákközösség, szellemi élet 100%
Iskolánk megközelíthetőse 100%
Modern, digitális eszközök 100%
Tankonyhánk felszereltsége 100%
Szabadidős programok 100%
Egyéni kompetenciák fejlesztése 100%

Iskolánk oktatási struktúrája

Technikum:

5 évfolyammal működik 

Technikumi képzés újdonsága, előnyei:

 • Először ágazatot kell választani, amivel 2 évig ismerkedik a tanuló, ágazati alapvizsgát kell tenni a 10. évfolyam végén
 • évfolyam után történik a szakmaválasztás
 • ez a képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit

Matematikából, történelemből magyar nyelv és irodalomból, valamint idegennyelvből ugyanolyan óraszámban és tananyagtartalomban tanulják a tárgyakat, mint a gimnáziumban. Így lehetőség van arra, hogy 12. évfolyamon ezekből a tárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tegyenek. Ötödik érettségi tárgyat nem kell választaniuk, mert a szakmai vizsga lesz az 5. érettségi tantárgy (emelt szintű tantárgyiérettséginek számít).

Képzési forma

Típus

Sajátosságok

Nappali oktatás

Technikus 5 éves

a képzési program kiemelt része a magas színvonalú  szakmai alapozás és a 3 éves több irányú szakmai képzés kis csoportos idegen nyelv oktatással.

Az 5. év elvégzése után egyszerre kapnak érettségi és technikusi bizonyítványt.

Tagozatkódok a technikumban:

 • 0005-szakács szaktechnikus
 • 0006-cukrász szaktechnikus
 • 0007-vendégtéri szaktechnikus-pincér
 • 0008-turisztikai technikus
szakacs
1DDFE633-2B85-468D-B28D05ADAE7D1AD8_source

Az érettségi kétszintű: közép és emelt, amelynek kötelező tantárgyai:

 • magyar nyelv és irodalom
 • matematika
 • történelem
 • idegen nyelv
 • tantárgy a technikusi vizsga

Az emelt szintű érettségit központilag az Oktatási Hivatal szervezi, de az iskolában kell rá jelentkezni.

A tantárgyak bármelyikéből lehet emelt szinten érettségizni.

Nyelvi előkészítő évfolyam
 • Iskolánk minden évben indít nyelvi előkészítő évfolyamot, ahol 18 órában tanítjuk a választott idegen nyelvet (angol vagy német). Az idegen nyelv mellett informatika, magyar, matematika tantárgyakat is tanítunk. Mindkét nyelvből középfokú nyelvvizsgát tehetnek a 10. évfolyamon.
 • A nyelvi előkészítő évfolyamot választott tanulók tanulhatnak tovább a technikumban, a gimnáziumban, illetve a szakképző iskolában.
 • A magas óraszámban tanult idegen nyelv lehetővé teszi az emelt szintű érettségi vizsga letételét, ami egyenértékű a középfokú nyelvvizsgával.

0002-0004 tagozat: angol vagy német nyelvi előkészítő évfolyam:

Képzési forma

Típus

Sajátosságok

Nappali oktatás

Nyelvi előkészítő évfolyam után bármelyik képzési forma választható:

technikum, szakképző iskola, gimnázium

1+5 év, 1+3év,1+4év 

9. osztály nyelvi előkészítő évfolyam

1 évig a választott nyelvből heti 18 óra. Informatikából, magyarból és matematikából felkészítés a középiskolai tananyagra (szinten tartás).

Szakképző iskola

3 éves képzés

A szakképző iskolai képzés újdonságai, előnyei:

 • az első évfolyamon ágazati alapismeretek oktatása folyik,
 • év végén ágazati alapvizsgát tesznek
 • a 9. évfolyam után még a technikum felé átjárható a rendszer
 • ösztöndíj: a minimálbér 10%-a
 • az ágazati alapvizsga  után történik a szakmaválasztás
 • 10. és a 11.évfolyam szakmai képzése duális keretek között zajlik

Az ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés váltja fel a 10.évfolyamtól

A szakképzőiskola 3 évfolyamos, esti tagozaton 2 év az érettségire felkészítés a 3. évfolyamon moduláris rendszerben sajátíthatják el tanulók a szakács, cukrász, pincér (vendégtéri szakember) szakmák valamelyikét. A moduláris rendszerű képzés korszerű, az EU-s követelményekhez igazodva, az „életen át” tartó tanulás alapjait biztosítja.

A szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak mellett más szakmai tantárgyakat: gazdaságismeretet, szakmai számításokat, élelmiszerismeretet és szakmai idegen nyelvet tanulnak a tanulók intenzíven csoport bontásban, a közismereti tantárgyak mellett.

A szakmai képzési szakasz kezdődhet 8. osztály után, de az érettségi elvégzése után is van lehetőség szakmát tanulni.

Tagozat kódok a szakképző iskolában

Képzési forma

Típus

Sajátosságok

Nappali oktatás

szakképző iskola

szakmák: szakács, cukrász, pincér (vendégtéri szakember)

A képzési program kiemelt része a magas színvonalú  1 éves ágazati alapoktatás és a 2 éves választható szakmai képzés kis csoportos idegen nyelv  oktatással

0009-szakképző iskola-cukrász

0010-szakképző iskola- pincér-vendégtéri szakember

0011-szakképző iskola-szakács

A gyakorlati oktatás feltételeiről, a munkahelyi gyakorlat megszervezéséről az iskola gondoskodik, duális rendszerű képzésben. A gyakorlati oktatás az 1. évfolyamon az ágazati alapvizsga megszerzéséig az iskola korszerűen felszerelt tanműhelyében folyik, 2.évtől gazdálkodó szervezeteknél, duális partnereknél vannak a tanulók, szakképzési munkaszerződéssel. Az iskolai tanműhelyben – amely a tantárgyi programok valamennyi tárgyi feltételével rendelkezik – magas szaktudású, nagy pedagógiai gyakorlattal rendelkező mesterek (szakács, cukrász, pincér) és jól felkészült pedagógusok készítik fel a tanulókat  az ágazati és szakmai vizsgákra.

Gimnázium

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó nevelés és oktatás mellett legfontosabb célunk, hogy felkészítsük tanulóinkat az érettségi vizsgára, a felsőfokú tanulmányaik megkezdésére, és arra, hogy önállóan gondolkodó konstruktív személyiséggé fejlődjenek. Fontosnak tartjuk az általános gondolkodási képességük kibontakoztatását: a problémamegoldás, a döntéshozatal és a kreatív gondolkodás terén. A személyiségük formálása terén lényegesnek tartjuk az önértékelésük és az önirányításuk fejlesztését, valamint a színvonalas oktatás mellett, tehetségük felszínre kerülését. Célunk hogy az egészséges életre nevelés során a testi-lelki higiénia természetes igényükké váljon.

A gimnáziumi képzésünk 4 osztályos. Ennek keretében a tanulók a fakultációs oktatás keretében választhatják a belügyi rendészeti szakirányt. 

Gimnázium tagozat kódok

0001-gimnázium

4 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol

A tanulmányi területen a második idegen nyelv: német

0002-gimnázium

angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol

0003-gimnázium

4 évfolyam-belügyi rendészeti ismeretek

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol

A tanulmányi területen a második idegen nyelv: német

0004-gimnázium

német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : német

A belügyi rendészeti szakirányt választók a belügyi, rendészeti szakterületen tanulhatnak tovább. Érettségizhetnek ebből a tárgyból, mint szabadon választott 5. tárgy. A tantárgy keretében megismerkedhetnek a tanulók a rendészeti munkával, a rendészeti szervek működését meghatározó jogi szabályokkal.

Felvételi kritériumok

A technikum, a szakképző iskola és a gimnázium 9. osztályának képzéseire – nappali tagozatra:

– 8. osztályos általános iskolai bizonyítvány

– a központi írásbeli sikeres megírása és a szóbeli meghallgatáson való eredményes részvétel

Meghirdetett tanulmányi területek a 2022/2023 tanévre

Gourmand vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképzőiskola,technikum és gimnázium (OM:035555, technikai kód: 520021)

A 2022/2023-as tanévben induló képzéseink tagózatkódokkal:

 

Gimnázium

0001-gimnázium

4 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol

A tanulmányi területen a második idegen nyelv: német

0002-gimnázium

angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol

0003-gimnázium

4 évfolyam-belügyi rendészeti ismeretek

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol

A tanulmányi területen a második idegen nyelv: német

0004-gimnázium

német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : német

Technikum

0005-szakács szaktechnikus

5 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

0006-cukrász szaktechnikus

5 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

0007-vendégtéri szaktechnikus-pincér

5 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

0008-turisztikai technikus

5 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

Szakképző Iskola

0009-szakképző iskola-cukrász

3 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol 

0010-szakképző iskola- pincér-vendégtéri szakember

3 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

0011-szakképző iskola-szakács

3 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

 

Szóbeli felvételi meghallgatás időpontjai iskolánkban:

 • február 27. hétfő 14.00
 • február 28. kedd 14.00
 • március 06.hétfő 14.00
 • március 07.kedd 14.00
 • március 09. csütörtök 14.00

A szóbeli elbeszélgetésre regisztrálni szükséges az iskolánk honlapján

A felvételi eljárás keretében bármelyik oktatási formánkban felvett tanulók alap képzése ingyenes az állami keretszámokig

 

A felvételi eljárás keretében felvehető tanulók értékelése, rangsorának kialakítása:

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán valamint a hozott osztályzatok alapján összesen elérhető pontszám: 200 pont

     Matematika írásbeli alapján kapható:                               50 pont

     Magyar írásbeli alapján kapható:                                     50 pont

Az általános iskola 7. évvégi 8. osztályában félévkor megszerzett

matematika, magyar, történelem idegen nyelvből és 1

természettudományi  tantárgyból elért osztályzatok alapján kapható

kapható (10×5)                                                                  50 pont

Szóbeli vizsgán elérhető:                                                      50 pont

 

(A szóbeli meghallgatás kérdései a pontszerző 5 tantárgy 5-8. osztály tananyagára épül.)

 

A szóbeli elbeszélgetés időpontjára regisztrálni szükséges az iskola honlapján: www.gourmandiskola.hu

 

Szakmai képzéseinkre érettségi után is lehet jelentkezni: technikus szakács, cukrász, pincér, szakképesítésekre.

 

Szakmai vizsgát tett diákok részére érettségire felkészítő 2 éves oktatást indítunk iskolarendszerű esti képzésben.

 

Gourmand vendéglátóipari, idegenforgalmi, kereskedelmi szakképzőiskola,technikum és gimnázium (OM:035555, technikai kód: 520021)

A 2022/2023-as tanévben induló képzéseink tagózatkódokkal:

Gimnázium

0001-gimnázium

4 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol

A tanulmányi területen a második idegen nyelv: német

0002-gimnázium

angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol

0003-gimnázium

4 évfolyam-belügyi rendészeti ismeretek

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol

A tanulmányi területen a második idegen nyelv: német

0004-gimnázium

német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : német

Technikum

0005-szakács szaktechnikus

5 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

0006-cukrász szaktechnikus

5 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

0007-vendégtéri szaktechnikus-pincér

5 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

0008-turisztikai technikus

5 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

Szakképző Iskola

0009-szakképző iskola-cukrász

3 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol 

0010-szakképző iskola- pincér-vendégtéri szakember

3 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

0011-szakképző iskola-szakács

3 évfolyam

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv : angol

Elérhetőségeink

Telefon: +36-1-4033585, +36-1-3185064

E-mail: info@gourmand-iskola.hu

Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 102.