Központi írásbeli vizsga tudnivalói

8. évfolyamos tanulók részére

A vizsga ideje:

2022. január 22. 10:00 Magyar nyelv

2022. január 22. 11:00 Matematika

Belépés az iskolába:

9:15-től 9:45-ig

A vizsga helye:

Budapest, 1165 Veres Péter u.132. C épület 

Kérjük, amennyiben a tanuló nem tud megjelenni az írásbeli felvételi vizsgán, jelezzék Fogdné Szatmári Hajnalka iskolatitkárnak az iskolatitkar@gourmand-iskola.hu e-mail címen!

A tanuló feltétlenül hozza magával személyazonosításra alkalmas igazolványát – diákigazolványt vagy személyi igazolványt.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Íróeszközöket a vizsgázó hozzon magával!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (ceruza, vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

Információk azok részére, akiknek az intézményvezető – szakvélemény alapján – engedélyezte segédeszköz(ök) használatát:

 • a vizsgázó hozzon magával (szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas) zsebszámológépet.

A vizsgához sok sikert kívánunk!

Az épületbe való belépés és az ott tartózkodás iskolánk

„Járványügyi készenlét idejére kiadott intézkedési terve” szerint történik. 

 • Az épületbe csak a vizsgázó tanuló léphet be.
 • Kérjük a szülőket, kísérőket, hogy még az iskola bejárata előtt búcsúzzanak el a gyermekektől, és a vizsga végére (11:50 – 12:00) jöjjenek vissza értük. Az esetleges várakozás alatt kerüljék a csoportosulásokat.
 • Az intézménybe történő érkezéskor mindenki köteles a kihelyezett kézfertőtlenítőt használni, és magát a testhőmérséklet-ellenőrzésnek alávetni.
 • Belépés után minden tanulónak az aulában lévő regisztrációs asztaloknál kell jelentkezni.
 • A belépéstől kezdve az épületben csak orrot, szájat folyamatosan eltakaró maszkban lehet (a folyosókon és a mosdókban) közlekedni.
 • A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező és a vizsgázók számára is ajánlott.
 • Kézfertőtlenítő és felületfertőtlenítő minden vizsgateremben rendelkezésre áll.
 • Kérjük, hogy a tanulók a magyar és a matematika vizsga közötti szünetben az udvaron tartózkodjanak, a teremből egyszerre egy tanuló mehet ki a mosdóba.
 • A matematika dolgozat leadása utána felügyelő tanár kíséretében a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, az iskola épületét.
 • Az a tanuló, akinek a testhőmérséklete eléri vagy meghaladja az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C), nem vehet részt a felvételi vizsgán. Erről a szülőt/gondviselőt – a jelentkezési lapon megadott telefonszámon – értesítjük. A tanulót a nagykorú kísérő megérkezéséig elkülönítjük.
 • A tanuló hivatalosan igazolt betegség vagy COVID-fertőzés, illetve hatósági házi karantén esetén pótnapon (2022. január 27-én 14óra ) írhatja meg a felvételit.

Összefoglaló táblázat a felvételi vizsgával kapcsolatos információkról 

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA 

Központi írásbeli felvételi vizsga 

Az Oktatási Hivatal által egységes követelmények szerint összeállított központi feladatlap 

Az írásbeli vizsgára jelentkezés módja 

A kitöltött „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtása iskolánkba. 
Ez csak a központi írásbeli vizsgára való jelentkezés! 

Az írásbeli vizsgára jelentkezés határideje 

2021. december 3. (péntek) 16.00 óra 

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja 

2022. január 22. (szombat) 10.00 óra 
Megjelenés: 9.00-9.30 

Az írásbeli felvételi vizsga helyszíne 

Helyszín:1165 Budapest, Veres Péter u. 132. (C épület) 

Mért kompetenciák 

magyar nyelvi és matematikai kompetenciák 

Az írásbeli vizsga időtartama 

45 – 45 perc 

Felszerelés az írásbeli felvételi vizsgán 

Kék vagy fekete tintával író (nem radírozható) toll, vonalzó, körző, szögmérő és (kizárólag rajzok készítéséhez) ceruza, radír. 

Egyéb segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

Szükséges iratok 

Személyazonosításra alkalmas igazolvány: 
diákigazolvány v. személyi igazolvány 

Pótló központi írásbeli vizsga időpontja 

2. pótnap: 

Helyszín: 

2022. január 27. (csütörtök) 14.00 óra 
Csak azon tanulóknak, akik alapos ok (betegség) miatt nem tudtak részt venni az előző vizsgán. 

2022. február 4.(péntek) 14 óra  

Csak azon tanuló számára, akik igazoltan Covid-19 fertőzésben szenvedtek vagy igazoltan hatósági karanténban voltak. 

A kérelmet 2022. január 28. 16 óráig kell benyújtani 

1165 Budapest Veres Péter u.102. A épület 

Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményei az írásbeli vizsgán 

A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. 

Kijavított dolgozatok megtekintése .

 

 

 

 

 

 

 

2022. január 31. 8-16 óra 

 1165 Budapest,Veres Péter u.102. A épület 

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Értékelő lapok átvétele:

2022. február 7. (hétfő) 8-16 óra 

1165 Budapest,Veres Péter u.102. A épület